MATEŘSKÁ ŠKOLA a JESLE

Dětské centrum Mláďátka je soukromé centrum s JESLEMI a ŠKOLKOU, zájmovými kroužky, a vzdělávacím programem ve spolupráci s Mensou ČR a dalšími aktivitami pro děti a pro rodiče.

 

ROZVOJ A PODPORA ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ

Rozhovor s naší zakladatelkou a ředitekou ŠKOLKY a JESLÍ DC MLÁĎÁTKA pro ČESKÝ ROZHLAS. 

Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. hovoří na téma týkající se podpory a vzdělávání dětí v oblasti rozvoje mozkové kapacity, paměti, logického myšlení jak v domácím prostředí, tak v naší školce a jeslích. Jak probíhá identifikace talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných dětí? Co s dětmi dál? Jak děti nasměrovat a podpořit? Vzdělávání předškoláků tak, aby je to bavilo a rozvíjelo.  

VÝUKA DĚTÍ ZÁŽITKEM A HROU :-)  

Zážitek jako cesta k účinnějšímu vzdělávání dětem přináší: učení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj, kreativní myšlení, získání neobvyklých zážitků, rozvoj myšlení.

"ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU" 

Mensa NTC Learning systém rozvoje dětského mozku, vzdělávání nadaných dětí.

V roce 2015 nám byl udělen titul "ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU" v oblasti rozvoje intelektu dětí.

ZÁPIS do JESLÍ a ŠKOLKY  s nástupem od ZÁŘÍ 2022

 

Probíhá průběžně na základě osobní konzultace a prohlídky. Na emailu dcmladatka@seznam.cz obdžíte přihlášku a potřebné informace.

Naše centrum je určeno pro děti od 6 měsíců do 7 let věku.  Děti jsou rozděleny do dvou tříd - jesle a školka. S dětmi pracujeme dle tematického vzdělávacího programu s využitím metody NTC "Mensa NTC Learning" (jsme prvními a jedinými jeslemi a školkou v Jihočeském kraji, která rozvíjí systematicky intelekt dítěte ve spolupráci s Mensou ČR), máme rozšířenou výuku angličtiny. Ve školce děti připravujeme na školní docházku - pracujeme i s předškoláky v posledním roce před nástupem do základní školy (pro děti není ze zákona povinné absolvovat předškolní výchovu ve státní mateřské škole). Pracujeme s dětmi v menších skupinách - individuálně. 

Otevřeno máme každý pracovní den 7:00 — 17:00 hodin.  Víkendy dle domluvy či akcí. 

(Centrum je otevřeno i v době letních prázdnin, víkendové hlídání je možné pouze po domluvě)

UNIKÁTNÍ NADSTANDARDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro všechny děti 0-6 let

* MENSA ČR "NTC", MATES, ANGLIČITNA, LOGOpedie, PŘEDŠKOLNÍ přípravka

Zvyšování intelektu dětí a technické zručnosti, identifikace nadaných dětí...

Mensa NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomocí cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy, na základě kterých projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho 50 % vznikne do konce do věku 5 let. Cíl našeho společného úsilí s Mensou ČR je rozvoj potenciálu všech dětí od nejrannějšího období, v ČR je projekt nazván „Mensa pro školky“. http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc

Všechny akce a odpolední zájmové kroužky jsou přístupné i dětem, které nejsou zapsány v našich jeslích či školce. V případě zájmu nás kontaktujte a přijďte se k nám podívat. 

Jsme moderní a dynamické centrum. Klademe důraz na rozvoj dítěte ve všech oblastech (bio-psycho-sociální a spirituální), respektujeme dítě jako individualitu, ale vedeme jej ke spolupráci v týmu. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu. Pořádáme množství dalších aktivit pro děti a rodiče. Děti v našem centru jsou úrazově pojištěny a je dbáno na jejich bezpečnost. Kapacita centra je 15 - 20 dětí. Protože jsme soukromé centrum, tak rodiče neztrácejí nárok na rodičovský příspěvek.

        

​ 

JSME ZAPOJENI DO PROJEKTU

ODPOLEDNÍ KROUŽKY PRO DĚTI - BYSTRÁ HLAVIČKA "Mensa NTC Learning" (intenzivní výuka),

LOGOpedie (profylaxe a nácvik), PŘEDŠKOLNÍ příprava "SMART BAMBINO" (vlastní individuální metodika)

   


TESTOVÁNÍ IQ s Mensou ČR 

 

Testování realizuje MENSA Ćeské Budějovice

více info Facebook, přihlášení nutné na  http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/

 

WATTSENGLISH for children

Wow! Výukové materiály

  • Děti jsou neustále vtahovány do anglického světa - poslouchají, reagují, mluví!

  • Využívají komunikační metodu, ne překladovou.

  • Komunikují s dítětem prostřednictvím skutečné lidské tváře rodilého mluvčího Steva.

  • Pracují s emocionální pamětí, čímž je učení efektivnější.

Proč si vybrat naše centrum? 

Kvalifikovaný personál - porodní asistentka, pedagog, lékař

Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D., která vede centrum absolvovala studium na Zdravotně sociální fakultě JU — oboru specializace ve zdravotnictví, s praxí jako výzkumný pracovník ve spolupráci s prof. Velemínským. Bakalářské studium a praxi má v oboru porodní asistentka s praxí ve zdravotnických zařízeních a zařízeních péče o děti. Certifikovaná lektorka Bezpečnosti dětí a Prevence úrazů u dětí a mladistvých. Spolupracuje na výzkumných projektech Ministerstva zdravotnictví ČR a na projektech Evropského Sociálního Fondu (ESF) v oblastech péče a o matku a dítě. Je autorkou několika publikací v odborných časopisech.

Zdravotním garantem a spolupracovníkem je prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. dr.h.c. — významný pediatr, bývalý děkan Zdravotně sociální fakulty JU, držitel ocenění Purpurové srdce za péči o předčasně narozené děti. Vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti vědy bylo uděleno panu profesorovi v roce 2018 prezidentem České republiky.

Dále s dětmi v centru pracuje učitelka MŠ a speciální pedagog s praxí v mateřských školách při nemocnicích. Jednotlivé kroužky vedou zkušení pedagogové či certifikovaní lektoři. Také s námi spolupracují studentky a studenti z Pedagogické a Zdravotně sociální fakulty JU. 

V našem týmu jsou zastoupeny všechny věkové kategorie i babička a mužský prvek — animátor mimoškolních aktivit.

Jedinečné prostorové zázemí a čerstvý vzduch

Prostorná vila v klidné části s velkou zahrádkou, nemusíme chodit s dětmi na procházky v provozu mezi auty (nejsme v prostorách kanceláří, ani v žádných jiných stísněných místnostech). Máme bezpečnou zahradu, bez vysokých prolézaček a nebezpečných herních prvků, upřednostňujeme aktivní práci s dětmi i na zahradě (hry, soutěže, venkovní řízené aktivity). Lokace je v blízkosti centra města (po cestě do Vaší práce) a zároveň v přírodě a klidu!

Důraz na zdravý životní styl a zábavu pro děti

Zdravé stravování (s Bio produkty), pohybové aktivity, zdravotní tělocvik, výchova k respektu k přírodě, enviromentální výchova. Canisterapie, Hippoterapie.

Přátelská rodinná atmosféra

Děti jsou to nejcennější co máme!