Aktivity v dětském centru

Aktivity pro děti​

 • Ekologická výuka​
 • Vypěstuj a sněz
 • Angličtina pro děti
 • Hudební a rytmická výchova
 • Výtvarná a rukodělná výchova
 • Sportovní a pohybová výchova
 • Dopravní výchova
 • Canisterapie
 • Zdravotní tělocvik, jóga pro děti

Oslavy a párty

 • Oslavy narozenin dětí
 • Zahradní párty pro rodiče a děti
 • Karneval
 • Halloween
 • Mikulášská
 • Vánoce ve školičce
 • Masopust
 • Velikonoce
 • Vítání léta

Kulturní akce a výlety

 • Divadélka
 • Výlety
 • Návštěva ZOO

Aktivity pro rodiče

 • Nordic Walking
 • Návštěvní služba v domácnosti po porodu (kojení, koupání novorozence, aj.)

Denní program v jeslích a ve školce 

7:00 – 8:30 ​příchod dětí, volná hra
8:00 – 9:15 ​didaktické hry, angličtina, pohybová výchova, výtvarná výchova, hudební výchova - podle připraveného vzdělávacího programu
9:15 – 9:30 ​svačinka
9:30 – 11:00 ​pobyt venku: zahrádka, řízené aktivity na zahrádce - dle vzdělávacího programu
11:15 – 12:00​ hygiena, oběd, vyzvedávání dopoledních dětí
12:00 – 14:30 ​příprava na odpočinek, spánek, pohádka
14:30 – 15:00 ​svačinka
15:00 – 17:00​ pobyt na zahrádce, volné hry v herně, zájmové kroužky, vyzvedávání dětí